Zijn jullie niet in strijd met de AVG wet?

Nee, wij handelen precies volgens de regels uit de wet.

T.a.v. de publicatie van beeldmateriaal is in de AVG een uitzondering opgenomen bij gebruik voor journalistieke doeleinden. Dat betekent dat we geen toestemming hoeven te vragen om beelden te publiceren; ook niet als daar personen, voertuigen of gevels op te zien zijn.

Op de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden zijn onder andere de volgende hoofdstukken en artikelen van de AVG niet van toepassing:

Artikel 7, derde lid (intrekken toestemming)
Artikel 10 (verwerken persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen/feiten)
Hoofdstuk III (rechten van betrokkenen)
Artikel 30 (register van verwerkingsactiviteiten)
Artikel 33 t/m 43 (o.a. meldingsplicht datalek, gegevensbeschermingsbeoordeling (PIA)
Hoofdstuk V (doorgiften aan andere landen)
Hoofdstuk VI (toezichthoudende autoriteit)
Hoofdstuk VII (samenwerking tussen toezichthouders)

Deze uitzonderingen gelden overigens niet alleen voor de verwerking voor journalistieke doeleinden, maar ook voor academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen (bron)

Dit vind je misschien ook leuk...