Een uitbraak op een onverwachte plek, maar de eerste bevindingen van GGD Rotterdam-Rijnmond en Erasmus MC laten zien dat er geen sprake is van een grootschalige verspreiding van de Britse variant in de gemeente. De uitbraak van deze variant lijkt zich vooral te hebben geconcentreerd op de Willibrordschool. Op deze school bleken 46 personen besmet te zijn met deze variant. Daarnaast is er vooral verspreiding binnen gezinnen geweest. In de gemeente Lansingerland lijkt de verspreiding dan ook beperkt te zijn gebleven.

 

Het hoge aantal besmettingen op de basisschool was aanleiding voor een diepgaand uitbraakonderzoek. Eerst op de scholen en daarna breder via grootschalig testen in Lansingerland. Met als doel: meer te weten te komen over de situatie daar en verspreiding te remmen door besmette personen te verzoeken zich te isoleren.

Het risicogericht en grootschalig testen is nog in volle gang. Gemeente Lansingerland telt zo’n 63.000 inwoners, inmiddels staat de teller op bijna 45.000 testafspraken. Het vervolgonderzoek laat zien dat de situatie meevalt in Lansingerland en dat het aantal nieuwe besmettingen per dag afneemt.

 

Cijfers

Van de 45.000 afspraken, hebben we inmiddels de uitslagen van bijna 27.000 inwoners kunnen analyseren. Hiervan zijn er 242 positief. Uit een tussenanalyse blijkt 12% de Britse variant te hebben. Dit percentage kan nog oplopen, omdat het onderzoek van het Erasmus MC nog loopt en inwoners zich de komende dagen nog kunnen laten testen.

Aan het onderzoek op de Willibrordschool, waaraan zowel docenten, kinderen, ouders als huisgenoten meededen, lieten 684 mensen zich testen. Een kleine tien procent testte positief, waarvan 70 personen met de Britse variant.

Bij het verdiepende uitbraakonderzoek onder de aangrenzende scholen en bso’s, hebben ruim 1.200 mensen zich laten testen. Twee procent van hen bleken positief, waarvan één persoon met de Britse variant.

 

Verspreiding Britse variant op school

Directeur GGD Rotterdam-Rijnmond Saskia Baas: “De resultaten die we tot nu toe hebben, laten zien dat de Britse variant, met name op de Willibrordschool, flink is verspreid onder leerkrachten en leerlingen van deze basisschool en onder de gezinnen/huishoudens van deze mensen. Dit maakt de aanname dat deze variant besmettelijker is dan de ’gewone’ variant waarschijnlijker.”

“Door uitgebreid en op een laagdrempelige manier te testen, hebben we ook mensen zonder klachten eruit kunnen halen die het virus toch bleken te hebben. Deze besmettingen waren anders niet aan het licht gekomen. Het onderstreept hoe belangrijk het is voor iedereen om zich aan de maatregelen te houden. Want ook zonder klachten, kun je besmet zijn met het coronavirus en ben je dus besmettelijk voor anderen”, vult arts infectieziektebestrijding van de GGD Ewout Fanoy aan.

 

Testbereidheid

Burgmeester van de Stadt, gemeente Lansingerland: “Nog geen twee weken geleden riep ik alle inwoners van Lansingerland op om mee te werken aan het uitbraakonderzoek van de GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC. Zo’n 70 procent van alle inwoners heeft zich inmiddels laten testen of heeft daarvoor nog een afspraak in de agenda staan. Daar ben ik ontzettend trots op. Lansingerland heeft zich van zijn beste kant laten zien. Graag wil ik mijn waardering uitspreken voor alle inwoners, inclusief de kinderen, en de medewerkers van GGD Rotterdam-Rijnmond en Erasmus MC.”

 

Uitbraak Willibrordschool

De uitbraak op de Willibrordschool begon eind november. Deze uitbraak was opvallend omdat dit niet vaak voorkomt op een basisschool. Inmiddels blijkt de uitbraak op de school uitgedoofd en is dit uitbraakonderzoek afgerond. Op basis van de uitkomsten is er geen duidelijke bron, die voor de introductie van de Britse variant heeft gezorgd. Uit gesprekken met de school bleek dat de geldende coronamaatregelen goed nageleefd werden. Dit suggereert dat de Britse variant besmettelijker is waardoor de verspreiding sneller gaat.

 

Afronding onderzoek

De komende twee weken wordt het grootschalig onderzoek afgerond in de gemeente en zullen de volledige gegevens geanalyseerd worden. Marion Koopmans (Erasmus MC): “De eindanalyse is ook gericht op de vraag of de Britse variant zich nu onder kinderen anders gedraagt. De informatie wordt gedeeld met het OMT om mee te nemen in de advisering”.